Årsoppgjør

Årsoppgjør er en integrert del av våre regnskapstjenester. Vi utarbeider ligningsoppgaver, det offentlige regnskapet og innsending av aksjonærregisteroppgave, og alle offentlige oppgaver i Altinn portalen. Blant annet tilbyr vi følgende:

  • Innsendelse av aksjonærregisteroppgaven
  • Utarbeidelse av skattemelding og øvrige ligningsdokumenter
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
  • Kontroll av skatteoppgjøret