Lønn

Vi benytter blant annet programvare fra Duett lønn. Våre lønnssystemer kan settes opp med timeapp, og attestasjon av timer i MinSide, dette kan skreddersys ettersom hvilket behov dere måtte ha.


Vi er blant annet behjelpelige med:
Lønnslipper og regnskapsbilag
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
A-melding
Terminoppgjør
Feriepenger

Vi holder deg oppdatert om lovendringer og regler innen lønn- og personal området.