Regnskap

Vi fører regnskap etter avtale med kunden, alt ifra løpende til årlig ajourhold og utarbeider ligningspapirer og årsregnskap. Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldene lover og regler innen for området. Vi fører regnskap i samsvar med Norges lover, og god regnskapsskikk. Vi hjelper til med utfylling /innsending av skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Ulike kunder og bransjer har ulikt behov for regnskapsføring, vi satser på individuelle løsninger og ansvarsfordeling som passer best for akkurat deg. Vi gir deg bedre oversikt og bidrar til økt lønnsomhet. En god regnskapsfører er ikke en utgift, men en investering!

 

Fakturering - OCR

Vi har gode elektroniske løsninger som gir deg som kunde tilgang til våre systemer, og enkelt kan fakturere direkte derfra. Vi har avtaler med Kreditorforeningen og Svea Finans, som sørger for at dine fordringer blir krevd inn.

OCR er et innbetalingsprodukt som kan effektivisere innkrevingsrutinene veldig. Det fungerer slik, at du eller vi sender en faktura hvor KID (kundeidentifikasjon) er påført. KID identifiserer hva betalingen gjelder, og hvem som er kunden. Når KID blir brukt ved betaling får vi spesifikasjon av innbetalingene og dermed oppdateres kundereskontroen automatisk. Dette gjør at vi slipper manuell registrering av innbetalingene.

Digitalt regnskap

Vi har ulike måter å håndtere bilag elektronisk på, og vi tilpasser dette ut ifra kundens behov og ønsker.
Fortrinnsvis er fakturamottak som EHF den mest effektive løsningen. Dette betyr at alle inngådende fakturaer fra næringsdrivende går rett inn iregnskapet, bokføres automatisk, og blir synlige for deg som kunde til å attestere og betale via våre webløsninger/mobil app. 
En annen måte å gjøre dette på er å levere bilagene til en e-postadresse. Vi kan gi deg en egen e-postadresse beregnet på bilagsmottak. Får du fakturaer på e-post videresender du disse hit. Papirfakturaer kan skannes og videresendes til denne e-postadressen. Kvitteringer og mindre bilag kan sendes inn via app, eller du kan ta mobilbilder og sende til samme adresse. På den måten blir alle bilag elektroniske. Du slipper å samle og arkivere papirbilag, og levere dem fysisk til oss. Når dine inngående fakturaer er levert elektronisk, vil vi sørge for at du får tilgang til dem i webtjenesten MinSide. På ms.duett.no MinSide attesterer du som kunde bilagene, deretter velger du «godkjenn og legg til betaling». Vi får beskjed om at du har godkjent fakturaen, og ser eventuelle kommentarer du har lagt inn. Når du har godkjent fakturaer på MinSide, vil de vises i en egen arkfane «til betaling». Når du godkjenner fakturaene til betaling så vil de bli betalt på angitt betalingsdato og med angitt beløp, såfremt det er dekning på konto. Du bruker BankID for å identifisere deg i denne prosessen. Med en slik løsning har du fortsatt full kontroll på bankkontoen din, og du kan enkelt finne igjen fakturaer etterpå i MinSide. Ved inngående EHF-fakturaer vil prosessen bli ytterligere forenklet og automatisert.

 

Rådgivning

Rådgivning er en naturlig del av vår hverdag, da vi hele tiden gir råd og foreslår forbedringer/endringer for kunder der vi ser det er behov for det. Det er vår oppgave å svare på de økonomiske spørsmål som kunden måtte ha. Skatterådgivning, økonomisk rådgivning og gjennomgang av dine interne rutiner vil være noe av det vi tilbyr løpende. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.